Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói, uy tín, không phát sinh. Văn phòng luật hàng đầu về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty của bạn.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, các CEO đều phải có những kế hoạch, phương án để duy trì, quản lý, điều hành để công ty phát triển hơn. Và trên con đường đó khó tránh được việc phải thay đổi các nội dung của doanh nghiệp so với ngày đầu đăng ký thành lập.

Tuy nhiên, việc thay đổi đăng ký kinh doanh không chỉ đơn thuần là chủ trương của các chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn phải đáp ứng đầy đủ, chính xác quy định, thủ tục của pháp luật. Việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hợp pháp cho doanh nghiệp trong việc quản lý nội bộ, cũng như giao dịch với đối tác, các cơ quan Nhà nước liên quan.

Công ty Luật Việt Phú – một trong những công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn – hỗ trợ bạn trong thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty của bạn một cách nhanh chóng nhất – chính xác chi tiết nhất, với chi phí trọn gói và tối ưu nhất! Gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline: 0936.129.229 / 091.667.9898 để được tư vấn – hỗ trợ 24/7!

Bạn chỉ cho chúng tôi hiện trạng doanh nghiệp của bạn, yêu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của các bạn, chúng tôi sẽ tư vấn, phân tích, và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh một cách chuyên nghiệp nhất cho các bạn: Từ việc, Luật Việt Phú tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, soạn thảo hồ sơ, cho đến việc Luật Việt Phú đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả của thủ tục.

I. Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh 

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty: Các trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận/huyện/thị trấn, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện/thị trấn, thay đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh/thành phố.

2. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, tên công ty: Các trường hợp thay đổi tên công ty như thay đổi tên Tiếng Việt, thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp.

3. Đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH, thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần.

4. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

5. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ như thay đổi giảm vốn điều lệ doanh nghiệp, thay đổi tăng vốn điều lệ công ty, thay đổi tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp.

6. Đăng ký thay đổi số điện thoại, email của công ty

7. Đăng ký thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện

8. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty: Doanh nghiệp có thể thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cũng có thể rút bớt danh sách ngành nghề đã đăng ký trước đó.

9. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên

10. Đăng ký thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước

11. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

12. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Thay đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH, thay đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, thay đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên, thay đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên.

Trong trường hợp, công ty của bạn muốn thay đổi nhiều nội dung cùng một thời điểm, các bạn cần liên hệ ngay tới Luật Việt Phú để nhận được khuyến cáo và đưa ra phương án tối ưu nhất, hiệu quả nhất, nhanh nhất mà vẫn đảm bảo pháp lý phù hợp.

II. Hồ sơ cần chuẩn bị để thay đổi đăng ký kinh doanh

Tương ứng với mỗi nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty, đơn vị cần chuẩn bị các tài liệu khác nhau.

1. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin trụ sở mới của doanh nghiệp

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình

2. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, tên công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin tên mới của doanh nghiệp

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

3. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH, thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Danh sách thành viên/danh sách cổ đông hiện tại của doanh nghiệp

– Danh sách thành viên/danh sách cổ đông mới của doanh nghiệp

– Thông tin chuyển nhượng vốn/cổ phần giữa các thành viên: Số % hiện tại, số % chuyển nhượng, người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng,…

Lưu ý: Cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMTND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú, số % vốn góp/cổ phần nắm giữ trong doanh nghiệp.

4. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

– Thông tin người đại diện theo pháp luật mới cần cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMTND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú. Nếu thay đổi do nhận chuyển nhượng % vốn góp thì cần cung cấp rõ số %, người chuyển nhượng.

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

5. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

* Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Hình thức giảm vốn điều lệ: Giảm do thành viên rút vốn, giảm do các thành viên giảm phần vốn góp, giảm do không thực hiện phần vốn đã cam kết góp,…

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

* Tăng vốn điều lệ công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Hình thức tăng vốn điều lệ: Tăng do thành viên góp thêm vốn, tăng do tăng thêm thành viên, tăng do công ty mua thêm tài sản cố định, tăng do vốn vay,…

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

* Thay đổi tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên, tỷ lệ cổ phần giữa các cổ đông của doanh nghiệp:

Lưu ý: Hiện nay, theo văn bản hướng dẫn mới nhất là Nghị định 108/2018/NĐ-CP, thì việc thay đổi nội dung về tỷ lệ % vốn góp các thành viên công ty, cổ đông của công ty, các bạn cần theo sát quy định này.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin % vốn của các thành viên/cổ đông hiện tại: Số % hiện tại

– Thông tin % vốn của các thành viên/cổ đông sau khi thay đổi và lý do thanh đổi.

Lưu ý: Cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMTND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú, số % vốn góp/cổ phần nắm giữ trong doanh nghiệp.

6. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi số điện thoại, email của công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi số điện thoại, email của công ty theo mẫu

– Thông tin số điện thoại, email mới của công ty

7. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp chủ quản

– Giấy phép hoạt động (hiện tại) của chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện muốn thay đổi

– Nội dung muốn thay đổi: Thay đổi thông tin do Công ty mẹ thay đổi, thay đổi thông tin địa chỉ, thay đổi người đại diện của chi nhánh, VP đại diện,…

8. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin ngành nghề kinh doanh mới.

9. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu mới.

– Thông tin chủ sở hữu mới cần cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMTND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú.

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

10. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp mới.

– Thông tin, lý do thay đổi

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

11. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế:

– Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

– Thông tin thay đổi: Trụ sở, nơi nhận thông báo của thuế, tài khoản ngân hàng, người đại diện,….

12. Đối với thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Thay đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH, thay đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, thay đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên, thay đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên.

Bạn chỉ cần cung cấp lý do chuyển đổi, Luật Việt Phú sẽ đưa ra giải pháp tối ưu và nhanh nhất cho các bạn thực hiện hiệu quả.

Trên đây là nhưng tài liệu cơ bản bạn cẩn cung cấp cho Luật Việt Phú khi yêu cầu dịch vụ, dựa trên những yêu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của các bạn, Luật Việt Phú sẽ tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh và hướng dẫn chi tiết các thủ tục, đồng thời cung cấp các dịch vụ uy tín nhất cho yêu cầu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như hỗ trợ tối đa hồ sơ pháp lý của công ty.

III. Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu? Mất bao nhiêu tiền? 

Để đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, bạn sẽ phải nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh.

Tuy nhiên, hiện tại Bộ kế hoạch và đầu tư đã triển khai hệ thống Đăng ký kinh doanh trực tuyến qua mạng điện tử tại địa chỉ dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Do đó người có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh không nhất thiết phải đến trực tiếp Sở kế hoạch đầu tư mà có thể thao tác trực tuyến trên internet, sau khi hồ sơ đăng ký đã hợp lệ mới cần đến Sở kế hoạch đầu tư để đối chiếu thông tin và nhận kết quả.

Hiện nay, Luật Việt Phú có tài khoản đăng ký kinh doanh trên toàn quốc, sẵn sàng có thể hỗ trợ các bạn nhanh nhất, với chi phí dịch vụ tối ưu nhất, cũng như hiệu quả tốt nhất.

IV. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Việt Phú

Bước 1: Tiếp nhận ý kiến khách hàng thông qua hình thức: Gọi tới số tiếp nhận dịch vụ 0936.129.229 / 091.667.9898 , gửi yêu cầu qua email luatvietphu@gmail.com để được tư vấn sơ bộ và tiếp nhận thông tin, báo giá.

Bước 2: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với Luật Việt Phú

Bước 3: Luật Việt Phú soạn thảo toàn bộ hồ sơ cho nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu; Gửi hồ sơ bản mềm cho Quý khách hàng, hoặc in và giao tới cho Quý khách hàng; Hướng dẫn chi tiết Quý khách hàng in, ký, đóng dấu.

Bước 4: Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả của thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và bàn giao kết quả tới Quý khách hàng.

Bước 6: Đưa ra khuyến cáo và các nội dung tư vấn cần thiết cho Quý khách hàng cho những việc sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Kết quả Quý khách hàng nhận được là một trong những: Giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi, con dấu pháp nhân mới, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở kể hoạch và đầu tư, hồ sơ pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ