Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế cho hệ thống tòa án truyền thống, được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Trọng tài thương mại được thực hiện bởi một hoặc nhiều trọng tài viên độc lập, không thuộc hệ thống tư pháp nhà nước, dựa trên thỏa thuận tự nguyện giữa các bên tranh chấp.

Ưu điểm của trọng tài thương mại:

 • Nhanh chóng: Quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thường diễn ra nhanh chóng hơn so với hệ thống tòa án truyền thống.
 • Linh hoạt: Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận về quy trình tố tụng trọng tài, bao gồm lựa chọn trọng tài viên, địa điểm tổ chức trọng tài, ngôn ngữ sử dụng, v.v.
 • Bảo mật: Thông tin về vụ tranh chấp thường được giữ bí mật trong quá trình trọng tài, trừ trường hợp có yêu cầu khác của các bên tranh chấp hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Chuyên môn: Trọng tài viên thường là những chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến vụ tranh chấp, đảm bảo giải quyết tranh chấp một cách thấu đáo và chính xác.
 • Giảm chi phí: Chi phí trọng tài thường thấp hơn so với chi phí kiện tụng tại tòa án.

Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại:

 1. Thỏa thuận trọng tài: Các bên tranh chấp ký kết thỏa thuận trọng tài, quy định việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các điều khoản liên quan đến trọng tài.
 2. Lựa chọn trọng tài viên: Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận lựa chọn trọng tài viên hoặc yêu cầu trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên.
 3. Nộp đơn khởi kiện trọng tài: Bên khởi kiện nộp đơn khởi kiện trọng tài cho trung tâm trọng tài hoặc trực tiếp cho trọng tài viên.
 4. Tiến hành thủ tục trọng tài: Trọng tài viên tổ chức các phiên điều trần, thu thập bằng chứng, thẩm vấn các bên tranh chấp và các nhân chứng, v.v.
 5. Ra phán quyết trọng tài: Trọng tài viên ra phán quyết trọng tài, quy định việc giải quyết tranh chấp giữa các bên.
 6. Thi hành phán quyết trọng tài: Phán quyết trọng tài có hiệu lực thi hành như bản án của tòa án.

Lưu ý:

 • Trọng tài thương mại chỉ áp dụng cho các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại.
 • Các bên tranh chấp phải tự nguyện tham gia vào trọng tài và tuân thủ phán quyết trọng tài.
 • Phán quyết trọng tài có thể được kháng cáo trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số trung tâm trọng tài thương mại uy tín tại Việt Nam:

 • Trung tâm Trọng tài Thương mại Việt Nam (VIAC): https://www.viac.vn/
 • Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIET-ARB): https://www.viac.vn/
 • Trung tâm Trọng tài Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (HKIAC): https://www.hkiac.org/

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về trọng tài thương mại tại:

 • Luật Trọng tài Thương mại 2010
 • Website của Bộ Tư pháp: https://moj.gov.vn/

Chúc bạn giải quyết thành công tranh chấp của mình!

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ