Công ty cổ phần Emzao được thành lập tại Việt Nam. Hiện Công ty có nhà đầu tư nước ngoài mua 25% cổ phần. Công ty hỏi, nếu chuyển tiền góp vốn từ nước ngoài về thì cần phải mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài cho nhà đầu tư hay tài khoản đầu tư từ nước ngoài cho Công ty?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Hiện nay, quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam (Thông tư số 05/2014/TT-NHNN).

Các Thông tư này quy định cụ thể về việc góp vốn đầu tư vào Việt Nam; đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư; các giao dịch thu, chi thông qua tài khoản vốn đầu tư để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp/gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN đã quy định cụ thể về việc mở tài khoản để thực hiện góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần Emzao được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư, Công ty thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép để tiếp nhận tiền góp vốn từ nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp Công ty cổ phần Emzao không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại ngân hàng được phép để góp vốn vào Công ty cổ phần Emzao theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ