• Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát PCCC
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ