THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Luật doanh nghiệp năm 2020
 2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh
 3. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

II/ HỒ SƠ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021 TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới
 • Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà cần các loại giấy tờ sau:

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020

 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)
 1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh. Vì vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tức là thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)
 1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tức là thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết (Phụ lục II-3 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)

III/ THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn).

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận. Hồ sơ sẽ được xử lý trong thời hạn 3 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký kinh doanh

-Nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ. Khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ, giấy ủy quyền, CMND/CCCD/HC của người nhận kết quả.

– Đăng ký nhận kết quả chuyển phát qua đường bưu điện.

+ Doanh nghiệp tại TP Hà Nội đăng ký nhận kết quả theo đường link sau: https://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn

+ Doanh nghiệp tại TP HCM đăng ký nhận kết quả tại: http://120.72.100.66/BuuDien/

+ Doanh nghiệp tại các tỉnh/thành phố khác: Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ.

IV/ MỘT SỐ LƯU Ý SAU KHI THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập
 • Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi
 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng
 • Đối với công ty có giấy phép kinh doanh như giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đại diện trên các giấy phép này

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ