Theo Quyết định 861/QĐ-BXD năm 2021, có 34 thủ tục hành chính (xây dựng, nhà ở,…) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Theo đó, các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng bao gồm:

– Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

+ Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng I

+ Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

+ Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

+ Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

+ Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (do lỗi của cơ quan cấp)

+ Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng I của cá nhân người nước ngoài

+ Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng I

– Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

+ Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng I

+ Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I (do mất, hư hỏng)

+ Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I (do lỗi của cơ quan cấp)

+ Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

+ Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng I

– Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

+ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

+ Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

– Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

+ Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án trên địa bàn hai tỉnh trở lên

+ Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án liên tỉnh

– Thủ tục hành chính khác

+ Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

+ Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho hội viên của mình

Lĩnh vực nhà ở

– Thuê nhà ở công vụ của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

– Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ