Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội năm 2024

1. CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP:

 • Đối với nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên: Sở Xây dựng Hà Nội.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng: Phòng Quản lý đô thị quận/huyện nơi có dự án.

2. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP:

Hồ sơ chung:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng: Theo mẫu do Sở Xây dựng Hà Nội ban hành.
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng: Bao gồm:
  • Bản vẽ thiết kế kiến trúc.
  • Bản vẽ thiết kế kết cấu.
  • Bản vẽ thiết kế hệ thống điện.
  • Bản vẽ thiết kế hệ thống nước.
  • Bản vẽ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  • Các bản vẽ thiết kế chuyên ngành khác theo yêu cầu.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với trường hợp xây dựng nhà cao tầng từ 25 tầng trở lên hoặc có diện tích sàn xây dựng từ 50.000 m2 trở lên): Do tổ chức tư vấn được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận lập.
 • Giấy phép kinh doanh hoạt động xây dựng (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Bản sao Giấy phép kinh doanh hoạt động xây dựng và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực tài chính (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất và Giấy xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thi công (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Giấy chứng nhận năng lực tổ chức thi công xây dựng và Hợp đồng thi công xây dựng (đối với trường hợp thi công theo hợp đồng).
 • Giấy cam kết tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ bổ sung:

 • Đối với nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên:
  • Ý kiến thống nhất của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội về bản vẽ thiết kế kiến trúc.
  • Ý kiến thống nhất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về bản vẽ thiết kế kiến trúc (đối với công trình văn hóa, thể thao).
  • Ý kiến thống nhất của Sở Y tế Hà Nội về bản vẽ thiết kế kiến trúc (đối với công trình y tế).
 • Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng:
  • Ý kiến thống nhất của UBND phường/xã nơi có dự án về bản vẽ thiết kế kiến trúc.

3. QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ và trả hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định:

 • Đối với nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên: 15 ngày làm việc.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng: 10 ngày làm việc.

Bước 4: Nhận giấy phép xây dựng (nếu được cấp).

4. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

 • Đối với nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên: 15 ngày làm việc.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng: 10 ngày làm việc.

5. LƯU Ý:

 • Hồ sơ xin cấp phép xây dựng phải được lập thành 02 bộ, một bộ nộp cho cơ quan có thẩm quyền và một bộ lưu giữ tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.
 • Trường hợp hồ sơ xin cấp phép xây dựng thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân xin cấp

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ