Kiểm tra sổ đỏ thật hay giả tại Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cho ra kết quả nhanh và đúng nhất:

Cách thức thực hiện:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về việc nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo các phương thức như sau:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

– Gửi  qua đường công văn, fax, bưu điện.

– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người dân có thể tải mẫu hoặc đến văn phòng đăng ký đất đai để xin Mẫu số 01/PYC kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT và điền chính xác các thông tin về thửa đất, người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  và ghi rõ lý do mà người dân yêu cầu. Sau đó nộp phiếu yêu cầu tại Văn phòng đăng ký đất đai

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

– Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Bước 3: Trả kết quả

Thời hạn giải quyết:

Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai:

– Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

– Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

– Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ