Luật Việt Phú hiểu doanh nghiệp phải đối diện nhiều áp lực và hàng loạt các yếu tố tác động trong quá trình xử lý các giao dịch phức tạp. Dù thực hiện một thương vụ mua bán, liên kết chiến lược, tăng vốn hay nhận thêm vốn thông qua việc bán cổ phần hay tái cấu trúc, doanh nghiệp luôn cần các lời khuyên thực tế và linh hoạt sáng tạo.

Dịch vụ tư vấn của Luật Việt Phú bao gồm thẩm định, xem xét tính khả thi dự án, tư vấn đầu tư, hỗ trợ giao dịch, tư vấn chiến lược, pháp lý, điều tra, tái cấu trúc doanh nghiệp cho các pháp nhân cũng như là thể nhân.

Với tiêu chí là thực tế và khả thi khi tiếp cận vấn đề, Luật Việt Phú giúp khách hàng cách giải quyết các vấn đề liên quan đến khủng hoảng tài chính cũng như lời khuyên hữu hiệu đối với bên cho vay.

Luật Việt Phú tập trung vào tăng cường các giá trị chia sẻ và giúp khách hàng có được sự chuẩn bị vững chắc cho mọi giao dịch, là nền tảng để ra quyết định và tối đa hóa khả năng sinh lợi.

Đó là lý do tại sao các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Luật Việt Phú phân tích một cách thấu đáo và kiểm tra các giả định về tài chính, hoạt động và chiến lược để giúp khác hàng thấy rõ cơ hội và cũng như rủi ro tiềm ẩn. Luật Việt Phú giúp doanh nghiệp thiết lập cấu trúc thương vụ để đảm bảo sự thành công của hoạt động kinh doanh lẫn văn hóa và chiến lược, đồng thời tối đa hóa thành công của thương vụ đầu tư bằng cách thúc đẩy công tác thuế hiệu quả.

Luật Việt Phú luôn linh hoạt đưa ra các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong các giai đoạn khác nhau trong giao dịch mua bán và sáp nhập.

Dịch vụ của Luật Việt Phú

  • Hỗ trợ mua, bán và sáp nhập,
  • Định giá doanh nghiệp,
  • Soát xét tài chính, thuế, pháp lý và hoạt động,
  • Hỗ trợ Bên mua,
  • Hỗ trợ Bên bán,
  • Hỗ trợ thương thảo Hợp đồng mua bán doanh nghiệp,
  • Hỗ trợ tư vấn hậu sáp nhập,
  • Tìm đối tác hợp tác kinh doanh,
  • Tìm nguồn vốn,
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp,

Công ty luật Việt Phú

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ