Mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô là một hoạt động M&A (Mergers & Acquisitions) phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nhiều quy định pháp luật. Dưới đây là các bước cơ bản trong thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô:

1. Nghiên cứu và đánh giá:

 • Xác định mục tiêu: Xác định rõ ràng mục tiêu của việc mua lại công ty, ví dụ như: mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, hay tận dụng tài nguyên sẵn có của công ty mục tiêu.
 • Nghiên cứu thị trường: Phân tích thị trường ô tô, xu hướng phát triển, và vị thế cạnh tranh của các công ty trong ngành.
 • Đánh giá công ty mục tiêu: Nghiên cứu kỹ lưỡng về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, đội ngũ nhân sự, tài sản trí tuệ, và các rủi ro tiềm ẩn của công ty mục tiêu.

2. Xác định giá trị:

 • Đánh giá giá trị doanh nghiệp: Sử dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp phù hợp để xác định giá trị hợp lý của công ty mục tiêu.
 • Thương lượng giá: Thương lượng với người bán để đạt được mức giá mua lại phù hợp với cả hai bên.

3. Cấu trúc giao dịch:

 • Lựa chọn hình thức M&A: Xác định hình thức M&A phù hợp, ví dụ như sáp nhập, mua cổ phần, hay mua tài sản.
 • Soạn thảo hợp đồng M&A: Soạn thảo hợp đồng M&A chi tiết, quy định rõ ràng các điều khoản về giá mua, phương thức thanh toán, điều khoản bảo đảm, v.v.

4. Hoàn tất thủ tục pháp lý:

 • Thẩm tra pháp lý: Thẩm tra kỹ lưỡng các giấy tờ pháp lý của công ty mục tiêu, đảm bảo tính hợp pháp và không có tranh chấp.
 • Xin phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước: Xin phê duyệt của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, ví dụ như Bộ Công Thương, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng.
 • Báo cáo giao dịch cho cơ quan thuế: Báo cáo giao dịch cho cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan.

5. Hợp nhất hoạt động:

 • Lập kế hoạch hợp nhất: Lập kế hoạch chi tiết cho việc hợp nhất hoạt động của hai công ty, bao gồm việc sáp nhập hệ thống quản lý, nhân sự, tài chính, v.v.
 • Giao tiếp và truyền thông: Giao tiếp cởi mở và minh bạch với nhân viên của cả hai công ty để giải tỏa lo lắng và tạo điều kiện cho việc hợp nhất diễn ra suôn sẻ.
 • Đánh giá và điều chỉnh: Sau khi hợp nhất, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty mới và thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.

Lưu ý:

 • Mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô là một hoạt động đòi hỏi sự tham gia của đội ngũ chuyên gia pháp luật, tài chính, và quản trị dày dặn kinh nghiệm.
 • Doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến M&A, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, và Luật Đầu tư.
 • Việc mua lại công ty thành công sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô tại:

 • Luật Doanh nghiệp 2020: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/chu-de/378/luat-doanh-nghiep-2020
 • Luật Cạnh tranh 2010 (sửa đổi bổ sung năm 2020): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-345182.aspx
 • Luật Đầu tư 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
 • Website của Bộ Công Thương: http://moit.gov.vn/
 • Website của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng: http://vcca.gov.vn/

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ