Bộ Xây dựng có Công văn 5989/BXD-QLN ngày 15/12/2020 trả lời Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Thái Bình về đề nghị hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn tại dự án Khu thấp tầng thuộc Khu nhà ở diện tích 4,2777 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 3 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng”;

Đồng thời, tại Khoản 18 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 cũng quy định: “Nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng”.

Như vậy, trường hợp nhà ở trong Dự án đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng theo các quy định nêu trên thì được xác định là nhà ở có sẵn.

– Tại Khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây: có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Do đó, trường hợp nhà ở có sẵn được xây dựng tại Dự án của Công ty đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì chủ đầu tư được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

– Tại khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

“Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

…3. Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.”

– Tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà ở

…4. Bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành theo nội dung của dự án đã được phê duyệt hoặc tự thực hiện quản lý theo văn bản chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Việc bàn giao nhà ở cho người sử dụng chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở nêu trong nội dung dự án được phê duyệt vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Khoản 4 Điều 16 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng sau khi đã hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở trong nội dung dự án được phê duyệt vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ