Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là việc các bên trong quan hệ thương mại quốc tế thỏa thuận với nhau về việc mang tranh chấp giữa họ ra tòa án hoặc trọng tài để giải quyết.

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Có hai phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế chính là:

 • Phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng
 • Phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài

Phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng

Phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng là việc các bên tranh chấp mang tranh chấp ra tòa án để giải quyết. Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là tòa án của quốc gia có liên quan đến tranh chấp.

Phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài

Phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài là việc các bên tranh chấp mang tranh chấp ra trọng tài để giải quyết. Trọng tài thương mại quốc tế là tổ chức độc lập, trung lập, được các bên tranh chấp lựa chọn để giải quyết tranh chấp.

Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp

Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Nội dung tranh chấp
 • Mối quan hệ giữa các bên tranh chấp
 • Chi phí giải quyết tranh chấp
 • Thời gian giải quyết tranh chấp

Tư vấn của luật sư

Khi xảy ra tranh chấp thương mại quốc tế, các bên cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp

Trước khi giao kết hợp đồng thương mại quốc tế, các bên nên thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Việc thỏa thuận này sẽ giúp các bên chủ động giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 • Tham khảo ý kiến của luật sư

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp thương mại quốc tế, các bên nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn về phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp và hiệu quả nhất.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của Luật sư

Luật sư có thể cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế sau:

 • Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
 • Đại diện cho khách hàng trong các thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
 • Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo thủ tục trọng tài

Nếu bạn có nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ