Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần – Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được thành lập dựa trên sự góp vốn của ít nhất 3 cổ đông (không có quy định về số lượng cổ đông tối đa). Trong đó, vốn điều lệ của công ty sẽ được chia làm nhiều phần có giá trị bằng nhau (cổ phần phổ thông). Các cá nhân hoặc tổ chức khi góp vốn vào công ty sẽ đăng ký mua cổ phần và được gọi là cổ đông.

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần cần những điều kiện gì?

Khi công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, tùy từng nội dung thay đổi mà tiến hành họp Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung sau:

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung về: họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn và gia hạn tạm ngừng
 • Thành lập – chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi dẫn đến thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.
 • Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
 • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết.
 • Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty do chuyển nhượng cổ phần.

Thủ tục, hồ sơ thay đổi các nội dung trên giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định (Liên hệ với Luật Việt Phú để nhận mẫu miễn phí).
 • Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông
 • Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi tên công ty Đại hội đồng cổ đông
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 01 Giấy ủy quyền nếu người Đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi trụ sở chính;
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần – Trường hợp tăng vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (về việc tăng vốn điều lệ)
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn.
 • Danh sách cổ đông sáng lập của công ty (sau khi tăng vốn)
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật đi nộp.
 • Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần – Trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần theo từng nội dung thay đổi tương ứng, thì doanh nghiệp tiến hành thực hiện Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần theo trình tự:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới. Trường hợp

hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Bước 5: Thực hiện các công việc liên quan khi thay đổi GPKD.

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: Làm con

dấu mới và làm thủ tục thay đổi mẫu dấu công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh, làm và treo lại biển hiệu, thay đổi thông tin chủ tài khoản của ngân hàng, cơ quan bảo hiểm.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ