Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 14/6/2014 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở:

1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người sử dụng đất; diện tích, vị trí, thửa đất; mục đích sử dụng đất hiện tại và mục đích sử dụng đất sau khi chuyển đổi.
 • Đơn phải có chữ ký, đóng dấu của người sử dụng đất.

2. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng).
 • Giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Bản đồ thửa đất:

 • Bản đồ thửa đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

4. Khóa trình sử dụng đất:

 • Khóa trình sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập.

5. Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có):

 • Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

6. Các giấy tờ khác (nếu có):

 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất (nếu có).
 • Ý kiến của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường (nếu có).
 • Ý kiến của cơ quan quản lý tài nguyên nước (nếu có).

Trình tự, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở:

1. Nộp hồ sơ:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất.

2. Thẩm tra hồ sơ:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm tra hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Xem xét, quyết định:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm tra hồ sơ.

4. Cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Nếu được phép chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất cho người sử dụng đất.

5. Cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin đất đai:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật thông tin về việc chuyển mục đích sử dụng đất vào hệ thống thông tin đất đai.

Lưu ý:

 • Thời gian hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trước khi được cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở tại website của Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://www.monre.gov.vn/

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất để được tư vấn và hỗ trợ về thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

Chúc bạn sớm hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở!

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ