Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định pháp luật mới có nhiều thay đổi? Luật Việt Phú cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất, hoặc liên hệ qua hotline: 0936.129.229 / 091.667.9898

Sau đây, các Luật sư của Luật Việt Phú sẽ tư vấn để giải đáp những thắc mắc trên.

Trong nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện về an ninh trật tự.  Vì vậy để đi vào hoạt động, các tổ chức kinh doanh một trong các lĩnh vực trên phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT . Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự  bao gồm những gì?

1.Cơ sở pháp lý

 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2.Giải quyết vấn đề

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tư:

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP, Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

Kinh doanh công cụ hỗ trợ;

Sản xuất con dấu;

Kinh doanh các loại pháo.

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ;

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp;

Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

Kinh doanh súng bắn sơn;

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Kinh doanh casino.

Kinh doanh dịch vụ đặt cược.

Kinh doanh khí.

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Kinh doanh dịch vụ nổ mìn.

Kinh doanh dịch vụ in.

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài…

Tất cả những ngành nghề trên là những ngành nghề đặc thù mà trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì vậy, khi kinh doanh các ngành nghê trên, chủ thể kinh doanh cần chuẩn bị và đáp ứng các quy định về an ninh trật theo luật định.

Cũng tại Điều 5 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định:  “Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nếu đủ điều kiện quy định tại Nghị định này và chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan đều được hoạt động kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.”

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì điều kiện bắt buộc để các tổ chức cá nhân kinh doanh  dưới đây bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để đi vào hoạt động. Gi ấy chứng nhận được cấp cho các chủ thể kinh doanh sau:

– Doanh nghiệp;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức;

– Hộ kinh doanh.

Điều kiện chung cần phải đáp ứng với các cơ sở kinh doanh để xin cấp giấy phép an ninh trật tự:

Thứ nhất là điều kiện về Người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

Với mỗi lĩnh vực kinh doanh pháp luật có những yêu cầu riêng cần phải đáp ứng, do thời lượng có hạn, bài viêt dưới đây sẽ phân tích các điều chung mà các lĩnh vực kinh doanh khác nhau cần phải đáp ứng, đó là Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh:

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với người Việt Nam:

-Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

-Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

-Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Thứ hai là điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định

Cơ sở kinh doanh phải được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Các cơ sở khác không thuộc danh mục nêu trên phải có Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy trừ cơ sở kinh doanh các ngành nghề: Sản xuất con dấu; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ………

Trình tự  thủ tục cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự (Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

Bước 1: Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

– Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền: Công an quận/huyện; Phòng cảnh sát quản lý trật tự hành chính.

– Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

– Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an. Đối với hình thức này thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển bản giấy cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Không quá 05 ngày làm việc. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an ninh trật tự (Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản khác tương đương.

– Bản sao Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Các cơ sở kinh doanh không phải nộp tài liệu PCCC gồm: Sản xuất con dấu; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ …..

– Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ cho doanh nghiệp.

Hiệu lực của giấy chứng nhận:  Tùy vào lĩnh vực kinh doanh mà Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp cho chủ thể kinh doanh lĩnh vực đó  có thể quy định hoặc không quy định thời hạn sử dụng, hiệu lực của giấy chứng nhận. 

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ