Công ty Luật Việt Phú chuyên là đơn vị chuyên tư vấn xin giấy phép con cho doanh nghiệp. Trong đó dịch vụ xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là một thế mạng của chúng tôi, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ thành công cho nhiều khách hàng.

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép cho thuê lại lao động của Công ty Luật Việt Phú như sau:

1. Tư vấn thẩm quyền cấp, trình tự cấp phép, thời hạn giấy phép tại HÀ NỘI:

 • Thẩm quyền:  UBND cấp tỉnh
 • Trình tự cấp phép: Sở lao động thương binh xã hội cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ và trình chủ tịch UBND cấp tỉnh/ thành phố trong thời gian 20 ngày làm việc. Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối trong 7 ngày làm việc.
 • Thời hạn của giấy phép: 60 tháng và được gia hạn nhiều lần.

2. Tư vấn Điều kiện và hồ sơ xin giấy phép cho thuê lại lao động tại HÀ NỘI:

2.1. Điều kiện:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện: Là người quản lý doanh nghiệp; Không có án tích; Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
 • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2.2. Hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu.
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
 • Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
 • Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 29/2019 là một trong các loại văn bản sau:

– Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp các văn bản quy định tại điểm a, điểm b Khoản này là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mẫu.

3. Dịch vụ Luật sư tư vấn xin giấy phép cho thuê lại lao động tại HÀ NỘI:

 • Tư vấn pháp lý và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Tư vấn và hỗ trợ các điều kiện để xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động.
 • Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ