DOANH NGHIỆP

GIẤY PHÉP CON

DỊCH VỤ LUẬT SƯ

Tuyên bố phá sản

Tuyên bố phá sản

Tuyên bố phá sản là thủ tục chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án nhân dân. Khi doanh nghiệp, hợp tác …

Bạn cần tư vấn thủ tục gì hãy Gọi Luật Việt Phú để được giải đáp nhanh chóng và miễn phí

Thành lập công ty

TNHH, Cổ phần, Văn phòng, Chi nhánh

Thay đổi giấy phép

Kinh doanh, đầu tư, xây dựng, vận tải

Giấy phép con

Bản đồ, Bưu chính, PCCC, VSATTP

Thủ tục chuyển đổi

Mua bán, Giải thê, Sáp nhập

Thủ tục pháp lý

Tranh chấp nội bộ, Tranh chấp kinh tế