Công thức tính thuế TNDN cơ bản:

Thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế x Mức thuế suất

Trong đó:

  • Thu nhập chịu thuế: Là tổng doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật.
  • Mức thuế suất: Mức thuế suất TNDN hiện hành tại Việt Nam là 20%. Tuy nhiên, có một số trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất TNDN (như đã đề cập ở trên).

Ví dụ:

Giả sử một doanh nghiệp có doanh thu trong tháng là 100 triệu đồng và chi phí hợp lý trong tháng là 80 triệu đồng. Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong tháng là:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý = 100 triệu đồng – 80 triệu đồng = 20 triệu đồng

Thuế TNDN của doanh nghiệp trong tháng là:

Thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế x Mức thuế suất = 20 triệu đồng x 20% = 4 triệu đồng

Lưu ý:

  • Doanh nghiệp cần hạch toán đầy đủ, chính xác doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp cần kê khai thuế TNDN đúng hạn, đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp cần nộp thuế TNDN đúng hạn theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp để chống trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài công thức tính thuế TNDN cơ bản trên, còn có một số trường hợp đặc biệt cần áp dụng các công thức tính thuế khác, ví dụ:

  • Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được tính theo quy định tại Điều 10 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư chứng khoán: Thu nhập chịu thuế từ hoạt động đầu tư chứng khoán được tính theo quy định tại Điều 11 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch: Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch được tính theo quy định tại Điều 12 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính thuế TNDN trong từng trường hợp cụ thể, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan hoặc tra cứu thông tin trên website của Tổng cục Thuế.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ