Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phụ thuộc vào phương thức kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo tháng:

 • Quyết toán thuế TNDN hàng tháng: Nộp trong vòng 20 ngày kể từ ngày cuối tháng báo cáo.
 • Quyết toán thuế TNDN quý 1, 6, 9: Nộp trong vòng 20 ngày kể từ ngày cuối tháng 3, 6, 9.
 • Quyết toán thuế TNDN năm: Nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo quý:

 • Quyết toán thuế TNDN quý 1, 2, 3: Nộp trong vòng 20 ngày kể từ ngày cuối tháng 3, 6, 9.
 • Quyết toán thuế TNDN năm: Nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo dự án đầu tư:

 • Quyết toán thuế TNDN theo từng dự án đầu tư: Nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày hoàn thành dự án đầu tư.

4. Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động:

 • Quyết toán thuế TNDN: Nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày giải thể, chấm dứt hoạt động.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần hạch toán đầy đủ, chính xác doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần kê khai thuế TNDN đúng hạn, đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần nộp thuế TNDN đúng hạn theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp để chống trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số trường hợp đặc biệt sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập: Nộp thuế TNDN lần đầu sau 3 tháng kể từ ngày thành lập.
 • Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: Nộp thuế TNDN theo kỳ báo cáo tài chính.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi hình thức tổ chức: Nộp thuế TNDN theo kỳ báo cáo tài chính.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thời hạn quyết toán thuế TNDN, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các luật sửa đổi, bổ sung.
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 25/11/2013 quy định chi tiết về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bạn cũng có thể tra cứu thông tin trên website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ