Hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Giấy tờ chung:

 • Đơn kê khai quyết toán thuế: Doanh nghiệp tự lập theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
 • Sổ kế toán: Bao gồm sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ phụ (nếu có).
 • Báo cáo tài chính: Bao gồm bảng cân đối kế toán, bảng kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc doanh thu, chi phí: Bao gồm hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, v.v.
 • Giấy tờ liên quan đến các khoản thuế khác: Bao gồm hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), v.v.

2. Giấy tờ bổ sung (tùy theo trường hợp):

 • Giấy tờ chứng minh việc hưởng ưu đãi về thuế: Bao gồm giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, v.v.
 • Giấy tờ chứng minh việc giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Bao gồm quyết định giải thể, quyết định chuyển đổi loại hình, v.v.
 • Giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn: Bao gồm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn, v.v.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ, chính xác các giấy tờ theo quy định.
 • Giấy tờ cần được trình bày rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu.
 • Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin về hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế tại:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các luật sửa đổi, bổ sung.
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 25/11/2013 quy định chi tiết về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ