Hành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ là một nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cụ thể là điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

I. Điều kiện của chủ thể kinh doanh

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.
 • Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
 • Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 • Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

II. Điều kiện về cơ sở kinh doanh

 • Đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy;
 • Đảm bảo về điều kiện an ninh trật tự;

Bước đầu tiên, doanh nghiệp cần được thành lập Công ty tại Sở kế hoạch đầu tư.

Hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (nếu là công ty cổ phần);
 • Bản sao các giấy tờ: bản sao hợp lệ giấy chứng thực của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;
 • Giấy ủy quyền (nếu người đại diện không trực tiếp đi nộp hồ sơ).

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ thì Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng điều kiện sau đây:

 • Phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.
 • Trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty;
 • Bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp. Nếu là người nước ngoàihoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự , bản photocopy hộ chiếu, thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan giải tuyết: Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, trước khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước sau:

Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp của người đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (theo mẫu 03/2013/TT-LLTP).
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng thực cá nhân đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp.
 • Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú, giấy chứng nhận tạm trú, thẻ thường trú, thẻ tạm trú. Riêng giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú có thể nộp bản chính.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ cần xác minh nhiều nơi thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Xin Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy:

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phương tiện, thiết bị cứu người cơ sở đã trang bị;
 • Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;
 • Văn bản thẩm duyệt, phê duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; bản cam kết dự án, công trình đã được thẩm định, phê duyệt diệt kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu cơ sở thuộc danh mục Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan giải quyết: Phòng Cảnh sát PC&CC tại cơ sở kinh doanh.

Sau khi Doanh nghiệp xin được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Doanh nghiệp cần phải thực hiện những công việc sau:

 • Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự;
 • Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:
  • Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;
  • Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
  • Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định.
  • Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có).

Vui lòng liên hệ với LUẬT VIỆT PHÚ để được tư vẫn chi tiết và cụ thể hơn.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ