“Em vừa làm mất bản chính bằng đại học thì em có được cấp lại không và thủ tục như thế nào?” – Ngọc Linh (Cà Mau)

1. Mất bản chính bằng đại học có được cấp lại không?

Điều 2 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT (sau đây gọi là Quy chế), quy định nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ như sau:

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

1. Văn bằng, chứng chỉ được quản lý thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý cho các sở giáo dục và đào tạo, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

2. Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

3. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Đồng thời, tại Điều 18 của Quy chế có quy định bản chính bằng đại học chỉ được cấp lại trong trường hợp bằng đại học đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng đại học.

Như vậy, khi mất bản chính bằng đại học sẽ không được cấp lại.

2. Thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng đại học

Như đã phân tích ở trên, khi mất bản chính bằng đại học thì sẽ không được cấp lại mà có thể đề nghị cấp bản sao bằng đại học. Thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng đại học cụ thể như sau:

2.1. Người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng đại học

Theo Điều 30 Quy chế thì người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng đại học được quy định tại Điều 30 Quy chế, bao gồm:

– Nhóm 1: Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

– Nhóm 2: Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính bằng đại học.

– Nhóm 3: Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản bản chính bằng đại học trong trường hợp người đó đã chết.

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp bản sao bằng đại học

Hồ sơ đề nghị cấp bản sao bằng đại học gồm:

– Đơn đề nghị cấp bản sao bằng đại học, trong đó cung cấp các thông tin về bằng đại học đã được cấp;

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra;

– Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng đại học là người thuộc nhóm 2, 3 thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

– Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng đại học từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực các loại giấy tờ trên kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao bằng đại học.

2.3. Trình tự đề nghị cấp bản sao bằng đại học

Trình tự cấp bản sao bằng đại học từ sổ gốc được quy định tại khoản 2 Điều 31 Quy chế như sau:

– Bước 1: Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao bằng đại học từ sổ gốc;

– Bước 2: Giải quyết yêu cầu:

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao bằng đại học hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng đại học từ sổ gốc phải cấp bản sao bằng đại học cho người có yêu cầu.

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao bằng đại học từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

Trường hợp được kéo dài thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao đối với trường hợp:

+ Cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc;

+ Yêu cầu số lượng nhiều bản sao;

+ Nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu.

Lưu ý:

– Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.

– Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do theo thời hạn trên.

Diễm My

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ