Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

DANH SÁCH 27 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • Cục Cảnh sát giao thông
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1
Đăng ký, cấp biển số xe
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đăng ký sang tên xe tại Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố khác tại Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký xe từ Công an địa phương chuyển đến Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đăng ký xe tạm thời
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát giao thông
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1
Đăng ký, cấp biển số xe
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đăng ký xe tạm thời
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế – thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an cấp huyện
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
icons8-exercise-96 chat-active-icon