Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

60

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 • Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Giám đốc trung tâm phải là đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm. Tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

III. HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.
 2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 1. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp

V. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 • Sở giáo dục và đào tạo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn