Tên thủ tục: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương)
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Bưu chính
Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 Đồng (Trường hợp làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài: 2.000.000 đồng)
Phí : 2.500.000 Đồng (Trường hợp tự cung ứng dịch vụ: Phạm vi liên tỉnh: 2.500.000 đồng; Quốc tế chiều đến: 2.500.000 đồng; Quốc tế chiều đi: 2.500.000 đồng; Quốc tế hai chiều: 2.500.000 đồng)
Phí : 3.500.000 Đồng (Trường hợp làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài, nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam và làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài: Phạm vi liên tỉnh: 3.500.000 đồng; Quốc tế chiều đến: 3.500.000 đồng; Quốc tế chiều đi: 3.500.000 đồng; Quốc tế hai chiều: 3.500.000 đồng)
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Vụ Bưu chính – Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 Đồng (Trường hợp làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài: 2.000.000 đồng)
Phí : 2.500.000 Đồng (Trường hợp tự cung ứng dịch vụ: Phạm vi liên tỉnh: 2.500.000 đ; Quốc tế chiều đến: 2.500.000 đ; Quốc tế chiều đi: 2.500.000 đồng; Quốc tế hai chiều: 2.500.000 đồng)
Phí : 3.500.000 Đồng (Trường hợp làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài, nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam và làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài: Phạm vi liên tỉnh: 3.500.000 đồng; Quốc tế chiều đến: 3.500.000 đồng; Quốc tế chiều đi: 3.500.000 đồng; Quốc tế hai chiều: 3.500.000 đồng)
Qua Internet – dịch vụ công cấp độ 3 (địa chỉ http://dichvucong.mic.gov.vn).
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Phí : 3.500.000 Đồng (Trường hợp làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài, nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam và làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài: Phạm vi liên tỉnh: 3.500.000 đồng; Quốc tế chiều đến: 3.500.000 đồng; Quốc tế chiều đi: 3.500.000 đồng; Quốc tế hai chiều: 3.500.000 đồng)
Phí : 2.000.000 Đồng (Trường hợp làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài: 2.000. 000 đồng)
Phí : 2.500.000 Đồng (Trường hợp tự cung ứng dịch vụ: Phạm vi liên tỉnh: 2.500.000 đồng; Quốc tế chiều đến: 2.500.000 đồng; Quốc tế chiều đi: 2.500.000 đồng; Quốc tế hai chiều: 2.500.000 đồng)
Qua đường bưu chính. Vụ Bưu chính – Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Thành phần hồ sơ:
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg, cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kg và cung ứng dịch vụ gói, kiện hàng hóa gồm: + Văn bản thông báo hoạt động bưu chính; + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao; + Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); + Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam và làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài gồm: + Văn bản thông báo hoạt động bưu chính; + Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam; + Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao; + Hợp đồng với đối tác nước ngoài; + Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài; + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao; + Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); + Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài. + Văn bản thông báo hoạt động bưu chính; + Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan thực hiện: Vụ Bưu chính
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
49/2010/QH12 Luật 49/2010/QH12 17-06-2010 Quốc Hội
47/2011/NĐ-CP Nghị định 47/2011/NĐ-CP 17-06-2011 Chính phủ
291/2016/TT-BTC Thông tư 291/2016/TT-BTC 15-11-2016 Bộ Tài chính
25/2020/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2016-TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 04-04-2020 Bộ Tài chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ