Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, con riêng của vợ là con sinh ra không trong thời kỳ hôn nhân của vợ với người khác.

Quyền hưởng di sản thừa kế của con riêng của vợ

Con riêng của vợ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc của người để lại di sản.

Quyền hưởng di sản thừa kế của con riêng của vợ theo pháp luật

Con riêng của vợ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật như những người thừa kế khác, bao gồm:

 • Cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của con riêng.
 • Vợ, chồng của người để lại di sản.
 • Con của người để lại di sản.
 • Cha, mẹ, vợ, chồng, con của người thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất.
 • Anh chị em ruột của người để lại di sản.
 • Cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột của người để lại di sản.

Quyền hưởng di sản thừa kế của con riêng của vợ theo di chúc

Người lập di chúc có quyền chỉ định con riêng của vợ là người thừa kế của mình.

Khi lập di chúc, người lập di chúc có thể:

 • Chỉ định con riêng của vợ là người thừa kế hưởng toàn bộ di sản.
 • Chỉ định con riêng của vợ là người thừa kế hưởng một phần di sản.
 • Chỉ định con riêng của vợ là người thừa kế cùng với những người thừa kế khác.

Việc chỉ định con riêng của vợ là người thừa kế trong di chúc phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người lập di chúc và được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Lưu ý

 • Con riêng của vợ không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật nếu người để lại di sản có di nguyện khác.
 • Con riêng của vợ được hưởng di sản thừa kế theo di chúc nếu người lập di chúc có chỉ định họ là người thừa kế.

Ví dụ

Ông A có vợ là bà B và có hai con chung là C và D. Ông A có một người con riêng là E. Ông A lập di chúc chỉ định để lại toàn bộ di sản cho con gái C. Trong trường hợp này, con riêng của ông A là E không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật.

Tuy nhiên, nếu ông A lập di chúc chỉ định để lại 1/2 di sản cho con gái C và 1/2 di sản cho con riêng E thì con riêng của ông A là E vẫn được hưởng 1/2 di sản thừa kế của ông A.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ