Theo quy định của pháp luật hiện hành, con ngoài giá thú có quyền hưởng thừa kế như con trong giá thú. Cụ thể, con ngoài giá thú là con được sinh ra khi cha mẹ không có đăng ký kết hôn. Con ngoài giá thú được xác định là con của người cha hoặc người mẹ theo quy định của pháp luật về xác định cha, mẹ.

Theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, con ngoài giá thú nếu chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động vẫn được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Cụ thể, con ngoài giá thú sẽ được hưởng ⅔ suất của một người thừa kế.

Ví dụ: Ông A có 3 người con, trong đó có 2 người con trong giá thú và 1 người con ngoài giá thú. Ông A lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho vợ và 2 người con trong giá thú. Khi ông A chết, người con ngoài giá thú vẫn được hưởng ⅔ suất của một người thừa kế, tương đương với 1/3 tổng di sản.

Trường hợp con ngoài giá thú đã thành niên và có khả năng lao động thì có thể được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, con ngoài giá thú thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Do đó, con ngoài giá thú có quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật nếu người lập di chúc không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp.

Ví dụ: Ông B có 2 người con, trong đó có 1 người con trong giá thú và 1 người con ngoài giá thú. Ông B không lập di chúc. Khi ông B chết, người con ngoài giá thú sẽ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật cùng với người con trong giá thú.

Như vậy, con ngoài giá thú có quyền hưởng thừa kế như con trong giá thú, không phân biệt về nội dung của di chúc.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ