Đất hành lang giao thông có thể được cấp sổ đỏ, nhưng với một số điều kiện nhất định.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan, đất hành lang giao thông được chia thành hai loại:

1. Đất hành lang an toàn giao thông:

 • Là phần đất nằm trong phạm vi ranh giới hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không.
 • Có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện sau:
  • Được Nhà nước quy hoạch, xác định ranh giới và công bố công khai.
  • Được bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng.
  • Không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật về thu hồi đất.
 • Trường hợp không được cấp sổ đỏ:
  • Đất hành lang an toàn giao thông chưa được Nhà nước quy hoạch, xác định ranh giới và công bố công khai.
  • Chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng.
  • Thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật về thu hồi đất.

2. Đất hành lang kỹ thuật:

 • Là phần đất nằm trong phạm vi ranh giới hành lang kỹ thuật của các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình điện, công trình viễn thông và các công trình khác.
 • Thông thường không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp:
  • Do đặc thù của từng công trình, cần bố trí các công trình phụ trợ, công trình phục vụ khai thác, quản lý, bảo vệ công trình chính.
  • Được Nhà nước cho phép sử dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Việc cấp sổ đỏ cho đất hành lang giao thông cần được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với quy hoạch, pháp luật về đất đai.
 • Người dân cần căn cứ vào quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho đất hành lang giao thông.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc cấp sổ đỏ cho đất hành lang giao thông tại địa phương bạn, bạn nên liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai nơi thửa đất tọa lạc.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số văn bản pháp luật liên quan như:

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 14/06/2014 quy định về quản lý đất đai
 • Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 29/09/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn!

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ