Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một loại giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Giấy phép này là điều kiện bắt buộc để các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, các tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về nhân sự:
  • Có ít nhất 02 nhân viên có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Trong đó, ít nhất 01 nhân viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
 • Điều kiện về cơ sở vật chất:
  • Có địa điểm hoạt động cố định, có đủ diện tích để bố trí nơi làm việc, nơi tiếp khách, nơi lưu trữ hồ sơ.
  • Có trang thiết bị, phương tiện cần thiết để phục vụ hoạt động tư vấn du học.
 • Điều kiện về tài chính:
  • Có vốn pháp định tối thiểu là 500.000.000 đồng.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của nhân viên tư vấn du học.
 • Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm hoạt động.
 • Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng minh vốn pháp định.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở chính.
 • Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Thay đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có trách nhiệm thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi, bổ sung về nội dung giấy phép.

Hủy bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị hủy bỏ trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn du học chấm dứt hoạt động.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trên đây là những thông tin về giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ