Tên thủ tục: Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cấp huyện
Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Huyện
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Thuế
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.
+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận: ++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. ++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. ++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Trực tuyến 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Dịch vụ bưu chính 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Thành phần hồ sơ:
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Thành phần hồ sơ gồm: ++ Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC; ++ Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) mau 01.TTDB.xls
Mẫu 01.1.TTĐB.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Chi cục thuế huyện, thành phố
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
78/2006/QH11 Luật 78/2006/QH11 29-11-2006 Quốc Hội
156/2013/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 06-11-2013 Bộ Tài chính
83/2013/NĐ-CP Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 22-07-2013 Chính phủ
26/2015/TT-BTC Thông tư 26/2015/TT-BTC 27-02-2015
110/2015/TT-BTC Thông tư 110/2015/TT-BTC 28-07-2015
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ